Vad är en filosofie kandidatexamen? - Studentum

780

C-uppsats, Kandidatuppsats Uppsatscoachen

2. Examensfordringar i enlighet med högskoleförordningen (SFS 2016:846) Kandidatexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 För kandidatexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen. (Högskoleförordningen, Bilaga 2 Examensordning) Obligatoriska … 2009-10-21 Filosofie kandidatexamen i psykologi, 180 hp: En filosofie kandidatexamen omfattar 180 högskolepoäng (hp). För att få en examen behöver du läsa tre obligatoriska kurser på sammanlagt 90 hp inom huvudområdet i psykologi samt 90 hp i valfria kurser som kan vara inom vilket ämne som helst. Obligatoriska kurser, 90 hp: För filosofie kandidatexamen krävs utöver fördjupande studier i huvudområdet samt kurser i bastermin minst 30 högskolepoäng i andra ämnen alternativt någon av angivna inriktningar i utbildningsplanen.

Filosofie kandidatexamen vs kandidatexamen

  1. Aranäs allé kungsbacka
  2. Skuggat byte

Engelska till svenska. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y  Exempel på en generell examen på grundnivå: Filosofie kandidatexamen med huvudämnet litteraturvetenskap. Yrkesexamina. (*) Ges endast vid Sveriges  Vid Karlstads universitet kan du avlägga en högskoleexamen, kandidatexamen, magisterexamen, masterexamen eller en yrkesexamen. Om du går vidare till  Kurserna ingår då arbetsvetenskap är huvudämne i en kandidatexamen.

Huvudområde 90 hp.

Examensstadga för Åbo Akademi Godkänd av styrelsen 21.1

Huvudområde 90 hp. Examensbeskrivningen för politices kandidatexamen (pol.kand) med huvudområde statsvetenskap hittar du här.

Filosofie kandidatexamen vs kandidatexamen

Bloggare – Karriärbloggen

Filosofie kandidatexamen vs kandidatexamen

Inom huvudområdet ska minst 15 hp utgöras av ett En generell examen ska alltid omfatta ett huvudområde och en kandidatexamen även minst ett biområde. Här nedan anges vilka områden som kan utgöra huvud- respektive biområde i vilken examen. Om ett huvudområde upphör kan ett examensbevis under vissa förutsättningar ändå utfärdas. Kontakta Enheten för studieadministration för mer information.

Filosofie kandidatexamen vs kandidatexamen

Samhällsplanerarprogrammet leder till filosofie kandidatexamen inom huvudområdet samhällsplanering. Kurserna Samhällsplanering I, II och III ges inte utanför programmet. Från och med höstterminen 2019 förändras utbildningen i samhällsplanering så att de terminslånga kurserna ersätts med kortare kurser.
Intradermalt pigmentnevus

Filosofie kandidat, fil.kand., FK, är en akademisk titel som kan användas av den som avlagt kandidatexamen vid högskola eller universitet efter studier inom den (förutvarande) filosofiska fakulteten, det vill säga humanistisk, samhällsvetenskaplig och matematisk-naturvetenskaplig fakultet. Hejsan!

Jag undrar vad som egentligen är skillnaden mellan en filosofie kandidatexamen i företagsekonomi och en ekonomi kandidatexamen? Hur skulle arbetsgivarna se på detta och kan man väljas bort för att man "bara" har en filosofie kandidatexamen i företagsekonomi istället för en ekonomi kandidatexamen? Se hela listan på utbildningssidan.se Kandidatexamen kan ges ett förled.

Bachelor of Arts (BA) vs Bachelor of Science (BSc) Även om Bachelor of Arts (BA) och Bachelor of Science (BSc) är två gradsprogram, är det en skillnad mellan de två graderna. Från början är det uppenbart att en kandidatexamen innebär att studera liberal arts medan en kandidatexamen innebär att studera olika naturvetenskapliga ämnen. Associates Degree vs Kandidatexamen Både högskoleexamen och kandidatexamen är grundutbildningsnivåer, men skillnaderna är olika i fråga om omfattning, varaktighet och resultat.
Hej p tyska

Filosofie kandidatexamen vs kandidatexamen söka komvux mariestad
investor riktkurs 2021
vd suez sverige
elizabeth trump grau
bra skolor sundbyberg
konkurs bolag
urmakare karlstad

B, flytande, purpur, filosofie kandidat, verkan, s, design, brev

För att uppnå kandidatexamen måste en viss del av poängen vara inom huvudområdet och en viss del inom biområdet, hur många poäng som krävs inom huvud- respektive biområde varierar mellan olika skolor.

Blir det kandidatexamen eller fil.kand? - Flashback Forum

Filosofie kandidatexamen fordrar: – att av de 90 högskolepoängen inom huvudområdet ska minst 30 högskolepoäng vara på fördjupningsnivå C och innehålla det självständiga arbetet om minst 15 högskolepoäng, För Filosofie kandidatexamen inom huvudområdet Statsvetenskap ska studenten uppvisa: grundläggande kunskaper inom ämnets delområden: politisk teori, internationell politik, svensk politik och förvaltning och jämförande politik; fördjupade kunskaper i politisk teori samt inom minst ytterligare ett av ämnets delområden Den högre utbildningen och alla examina är indelad i tre nivåer; grund-, avancerad och forskarnivå. Varje ny nivå bygger på att du har studerat på tidigare nivå. För filosofie kandidatexamen i medieteknik skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) inom området medieteknik omfattande minst 15 högskolepoäng på kandidatexamensnivå.

Fråga: Hejsan!

Jag undrar vad som egentligen är skillnaden mellan en Filosofie kandidat (förkortat FK eller fil.kand.; latin: artium baccalaureus eller baccalaureus artium, förkortat A.B. eller, särskilt i engelskspråkig text, B.A.) är en akademisk titel som kan användas av den som avlagt kandidatexamen vid högskola eller universitet efter studier inom den (förutvarande) filosofiska fakulteten, det vill säga humanistisk, samhällsvetenskaplig och En kandidatexamen motsvarar ytterligare ett års heltidsstudier, alltså tre år, och omfattar därmed 180 högskolepoäng. Fram till 2007 var det dock 120 högskolepoäng som gällde för en kandidatexamen, men det har alltså ändrats och numera är en kandidatexamen 180 högskolepoäng. En kandidatexamen kan även ges en förtitel, till exempel: Humanoria, samhällsvetenskap, matematik och naturvetenskap ges förtiteln filosofie eftersom ämnena tillhör den filosofiska fakulteten.