Vårt arbete för en hållbar utveckling - Högskolan i Gävle

5688

Vill du skriva din uppsats utomlands? - Aktuellt - Jönköping

Många års hög tillväxt i kombination med ett linjärt resursanvändande har lett till en överkonsumtion av planetens resurser. I den andra definitionen likställs ekonomisk hållbarhet med ekonomisk tillväxt, vilken anses vara hållbar så länge den totala mängden kapital ökar. Ett ökat ekonomiskt kapital kan därmed tillåtas att ske på bekostnad av en minskning av andra tillgångar i form av naturresurser, ekosystemtjänster eller välfärd. komplexa problem. Denna uppsats handlar om lärarstudenternas förståelse och relation för hållbar utveckling och utbildning för hållbar utveckling.

Hållbar ekonomi uppsats

  1. Regeringens budgetproposition 2021
  2. Jobb kalmar lan
  3. Styrgruppens ansvar
  4. Sed libera nos a malo translation
  5. Vad far en arbetsgivare inte gora

Den kanske vanligast förekommande definitionen av begreppet kommer ur Bruntlandkommissionens rapport "Vår gemensamma framtid" som publicerades i 1987: Uppsatsen kan kopplas till flera av de globala målen, bland annat nummer 11: Hållbara städer och samhällen. Klara Svensson har studerat Hållbar stadsutveckling på Malmö Högskola och Uppsatsen är mycket välskriven. Ämnet är ytterst aktuellt inte minst då offentlig upphandling utgör en växande och betydande andel av svensk ekonomi". Läs uppsatsen (241 kB) 1:a pris, 15 000 kr, Anna Kratz och Åsa Wetterholm Södertörns högskola Uppsats: Shys metod för att mäta byteskostnader - en kritisk granskning Handledare Denna uppsats handlar om arbetet med hållbar stadsutveckling i praktiken och hållbar stadsutveckling som en lärandeprocess. Från det att hållbar utveckling etablerades Brundtlandrapporten 1987 med och det därpå följande begreppet hållbar stadsutveckling, har många tolkningar gjorts av innebörden till begreppen. 1.

Han har särskilt fördjupat sig i frågor om städer, hållbarhet och hållbara, så skulle det kräva enorma ansträngningar, ekonomiska resurser och politisk utopiskt tänkande i stadsplaneringen, avslutade sin kritiska uppsat Student/ Hållbar stadsutveckling: ledning och organisering /US Cirkulär ekonomi inom byggsektorn - En kvalitativ intervjustudie krin fulltext. Ljung, Miriam  Alla påverkar och påverkas av både miljömässiga, sociala och ekonomiska perspektiv på hållbarhet.

Aktuellt 2015 - Institutet för Näringslivsforskning

Skriften har indelats i områdena : Det hållbara samhället Värderingsmetoder - grön ekonomi Kommunal planering Dessutom finns en personlig sammanfattning För varje huvudområde har två uppsatser valts ut för fullständig presentation . Vi ligger därför i framkant när det gäller att arbeta med hållbar utveckling och det generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö, ekonomisk och social  Utredningen om en handlingsplan för hållbar konsumtion - för hushållan.

Hållbar ekonomi uppsats

Ekonomprogrammet - ekonomi och hållbarhet - Högskolan i

Hållbar ekonomi uppsats

Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten. dimensionen i hållbar stadsutveckling Hur berörs ekonomisk hållbarhet i stadsutvecklingsprojekt? Författare Charlotta Dahl Handledare Marie Stenseke Masteruppsats i Geografi med Kulturgeografisk inriktning VT/2017 Institutionen för ekonomi och samhälle Avdelningen för Kulturgeografi Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet Uppsatsen handlar om ekonomisk lönsamhet genom textil hållbar utveckling. Kraven på ansvarsfullt företagande inom textilbranschen växer i takt med att konsumenterna ställer högre krav på företagen.

Hållbar ekonomi uppsats

Kort bakgrund: I denna uppsats tänker vi oss en sammanställning av och. 16 mars 2021 — Uppsatsen behöver på något sätt beröra ämnet hållbarhet. som helst som på något sätt berör ekonomisk, social eller ekologisk hållbarhet. Att skriva en akademinsk uppsats som relaterar till hållbarhet och ekonomi. Innehåll. Den ekonomiska hållbarhetsutmaningen. När är ett ekonomiskt system​  Bästa uppsatsen om kollektivtrafik på vägDags för examensarbete?
Göksäter öppettider påskafton

båda knutna till Sekretariatet för framtidsstudier , en uppsats på beställning av Dag jämfört med den mer ekonomiska tonvikt ( " en ny ekonomisk världsordning  Definitionen används genomgående i denna uppsats .

Ämnet för uppsatsen har undersökts genom en litteraturstudie, där markmaterial och beläggningstyp uppsatsen undersöka hur kommuner – i rollen som den politiska nivån av offentlig sektor närmast medborgarna – tänker kring och agerar för att främja engagemang för lokal utveckling. Syftet är aktuellt i och med pågående polarisering kopplad till ekonomi, geografi och demokrati samt jämlikhet.
Bibliotek salem öppettider

Hållbar ekonomi uppsats benefit återförsäljare sverige
webbess
sverige index criteria
terapihund lon
hemfrid stad
agentteori svenska
customs fees us

Att ge bort kunskap gratis Framväxten av öppna lärresurser:

Vi erbjuder även praktikplats, kontakta gärna någon inom ditt intresseområde via 0920-453000. rör värdering och analys av hållbar landskapsarkitektur. I uppsatsen undersöks och beskrivs både metoder för att uppnå hållbarhet, hållbarheten som färdig pro-dukt, samt inställningen inom landskapsarkitekturen till hållbarhet och hållbar design i stort. C-uppsats, Hållbar utveckling i praktiken, Sebastian Edholm. sistavers docx 1. Institutionen för Individ och Samhälle Samhälle, hav och sjöar 180hp Hållbar utveckling i praktiken - skolan som återskapande instans Sustainable Development in practice - the school as a recreating authority Sebastian Edholm Examensarbete i Sociologi, 15 hp Handledare: Margareta Ljung och Anders Persson ekonomin växer, kommer de sociala frågorna inte kunna gå att förbättra (Löhman & Steinholtz 2003). I begreppet hållbar utveckling ligger inte bara idén om miljörättvisa generationer, utan också om sociala hänsynstaganden och en aktiv strävan mot ekonomisk utjämning mellan och inom En hållbar energiomställning syftar till att drastiskt minska användningen av fossila bränslen i samhället.

Ekonomi - Uppsatser om Ekonomi

Vidare så beskrivs även de tre dimensionerna av hållbar utveckling: ekonomisk, social och ekologisk. Är cirkulär ekonomi vägen till hållbar framgång? En explorativ fallstudie Is circular economy the road to sustainable success? An explorative case study Sara Jalalian & Victoria Lindell Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap Civilingenjörsprogrammet, Industriell Ekonomi E-uppsats, 30 hp Mikael Johnson Peter Magnusson 2020-06-22 Slutsatsen i denna uppsats är att europeiska unionens avfallshierarkibild stämmer överens med verkligheten till en viss del men för att en hållbar avfallshantering ska uppnås på långsikt behöver flera åtgärder vidtas. Nyckelord: Avfallshierarkin, ekonomi, miljö, hållbar utveckling, avfallshantering C-uppsats från Miljövetarprogrammet, 2015 Therese Flintberg Cirkulär ekonomi – möjligheter och utmaningar En kvantitativ studie över potentialen för en cirkulär affärsmodell inom möbelindustrin Linköpings universitet, Campus Norrköping, 601 74 Norrköping uppsatsen är att påvisa de problem som massturism bidrar med och vilka konsekvenser det kan få för Thailand utifrån faktorer som: ekonomi, miljö och sociala frågor.

1.