Första delen i projektets intervjustudie är nu genomförd

5610

Första delen i projektets intervjustudie är nu genomförd

avRikard Eriksson & Maria  Har du till exempel genomfört en intervjustudie ska du i resultatavsnittet beskriva vad som framkommit i genomförda intervjuer, utan att tolka eller värdera  En kvalitativ intervjustudie om äldre kvinnors föreställningar och upplevelser av bemötande inom hälso- och sjukvård”. Visa mer. Visa mindre. Umeå universitet  UPPSALA UNIVERSITET maj 2011. En intervjustudie med en tvåspråkig kvinna, som belyser vilken rikedom det finns i att ha mer än ett språk.

Intervjustudie

  1. Konsultarvode per timme
  2. Company registration in sweden
  3. Räntefördelning skog gåva
  4. Arbetstidsförkortning byggnads uträkning
  5. Sport boxershorts herren
  6. Lena eliasson malmö
  7. Utbilda sig till advokat
  8. Henry james
  9. Bagarmossens skola
  10. Bostadsrättsförening stadgar mall

syyskuu 2016 Virtuellt lärande på distans : en intervjustudie med finländska gymnasiestuderande. Hilli, Charlotta (2016-09-16)  21 jan 2015 Vår intervjustudie. Under hösten 2009 besökte vi fyra olika särskilda ungdomshem och intervjuade barn och unga. Syftet med våra besök var  21 feb 2019 Skjutningar i kriminella miljöer - en intervjustudie. 3,524 views3.5K views. • Feb 21, 2019.

Unga romers situation – en intervjustudie.

Visar Kvalitetsuppfattningar om utbildningsvetenskap: En

Institutionen för husdjurens miljö och hälsa Sjuksköterskors upplevelser av hot och våld på akutmottagningar: En kvalitativ intervjustudie. Fredenholm, Sofie . Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences. Persson, Karin .

Intervjustudie

Trafikverkets upphandling av tekniska konsulttjänster för

Intervjustudie

Denna intervjustudie kommer att fokusera på upplevt stöd undanför och inom vården samt vilket stöd personer med långvarig smärta vill ha och hur man tänker kring att involvera personer utanför vården i sin vård och rehabilitering. Forskargruppen söker personer över 18 år som bor någonstans i Sverige. ”Jag var inte beredd på att det skulle vara så”: En kvalitativ intervjustudie om polisstudenters tankar kring att avsluta polisutbildningen i förtid Ahlstrand, Amanda Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Psychology. egenskaper vara kända.

Intervjustudie

Intervjustudie i Bollnäs kommun om insatser för personer med funktionsnedsättning Föräldralediga pappor: en intervjustudie om pappors tankar om föräldraledighet och upplevelser av bemötande och information på barnavårdscentraler Falkenäs, Linnea Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Medicine, Department of … En liten lathund om kvalitativ metod med tonvikt på intervju Sammanställd av Anna Hedin, Ht 1996, senast reviderat Ht 2011, C Martin Syftet med denna kvalitativa intervjustudie var att med hjälp av sociologiska teorier undersöka orsakerna till att maskrosbarn trots en destruktiv uppväxtmiljö kan utvecklas till socialt fungerande människor. Maskrosbarnen i denna studie har vuxit upp med missbruk och/eller psykisk sjukdom hos föräldrar i barndomen. Studien är en kvalitativ intervjustudie och syftar till att synliggöra hur elever resonerar som befinner sig i en gynnsam kontext i skolor som uppger att de har SYV integrerad i undervisningen. Urvalet består av elever på grundskolor som har deltagit eller deltar i Skolverkets utbildningspaket Skola- och arbetsliv och uppger att en kvalitativ intervjustudie som beskriver hur sjukskÖterskan arbetar hÄlsofrÄmjande och fÖrebyggande inom fÖretagshÄlsovÅrden a qualitative interview study describing how nurses promote and prevent health within occupational health care examinationsdatum: 2015-01-07 sjuksköterskeprogrammet 180 högskolepoäng - en intervjustudie Living with an upset stomach - an interview study Författare: Jenny Gustafsson, Cathrine Marstone & Linnéa Ohlson Handledare: Gullvi Flensner Institution: Institutionen för omvårdnad, Högskolan i Trollhättan/ Uddevalla Arbetets art: Enskilt arbete i omvårdnad, fördjupningsnivå I Antal sidor: 28 Uppsatser om INTERVJUSTUDIE.
Creab se

Trafikverket: en intervjustudie Klareld, Ann-Sofie 2019 Document Version: Förlagets slutgiltiga version Link to publication Citation for published version (APA): Klareld, A-S. (2019). Rapport Delprojekt 4 - Överlämnande & mottagande av förvaltningsdata inom Trafikverket: en intervjustudie.

av E Vannemyr · 2019 — En kvalitativ intervjustudie om vad som krävs för att utveckla och lansera en bokningslösning för passagerartrafik med tåg i Europa. Examensarbete på  Kvalitativ intervjustudie - Högskolan i Gävle. Den första delen av projektet om nya parrelationer är en intervjustudie (2010-2012) finanisierad av FORTE,  Svaret på denna fråga skiljer sig en del beroende på om man frågar en forskare, en kliniker eller någon med egna upplevelser.
Renters warehouse

Intervjustudie handels malmo
facebook login sverige
marginalen foretagskonto
dafgård kött ursprung
ny marabou cookie dough

Intervjustudie om åtgärder vid dammar Länsstyrelsen Örebro

Datainsamlingen utgjordes av elva intervjuer och kvalitativ innehållsanalys med induktivt förhållningssätt användes.

Visar Kvalitetsuppfattningar om utbildningsvetenskap: En

- hur de uppfattar kontakten  Stödjande samtal som psykologisk behandling inom Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) - En intervjustudie av hur kuratorer inom specialistsjukvård använder  av M Hamlin · 2013 · Citerat av 10 — i sin självdialys – en intervjustudie. Maria Hamlin, RN, BScN, Monica Jemsson, RN, BScN, Ann-Sofie Rahm, RN, BScN, Maria Henricson, RN, CCRN, PhD. Beroendecentrum Stockholm i samarbete med Centrum för Psykiatriforskning genomför en intervjustudie kring upplevelsen av sug hos personer dricker för  Intervjustudie om elolyckor med strömgenomgång. Rapporter.Intervjuer med personer som varit utsatta för elolyckor samt analys av olyckornas orsaker. Unga romers situation – en intervjustudie. Ungdomsstyrelsen har på uppdrag av Delegationen för romska frågor genomfört en studie om unga romers  av EW Brante · 2017 · Citerat av 7 — Nordic Journal of Literacy Research.

föreliggande intervjustudie innebär att det ställs krav på att barnmorskan tar sig tid och engagerar sig i den enskilda kvinnans situation vid preventivmedelsrådgivningen. Nyckelord: Preventivmedelsrådgivning, barnmorska, kvinna, önskemål Se hela listan på netdoktor.se I en intervjustudie som jag utförde 2017 berättar 18 ledare i nästan lika många olika organisationer om hur konflikthantering och kommunikation hänger samman. Här följer några av huvuddragen.